60 வி னா டிகளில் ஹா ர்ட் அ ட்டாக் வந் தவர்க ளை கா ப்பாற் றும் வீட்டு மருந்து தா ன் மிள காய்த் தூள்…! எ ப்படி பய ன்படு த்த வே ண்டும் தெரியு மா? ????

ஒரு கரண்டி மிளகாய்த்தூளினால் கப்சிப்பாகும் மாரடைப்பு. மாரடைப்பு ஏற்ப்பட்டவர்களை 60 வினாடிகளில் காப்பாற்றும் வீட்டு மருத்துவம்தான் மிளகாய் தூள்.மாரடைப்பு ஏற்பட்டவர்களுக்கு உடனடியாக மிளகாய் தூளை தேநீர்ல் கலந்து

Read more

சரியாக தண்ணீர் குடிக்கவில்லை என்பதற்கான அறிகுறிகள்..!

நாம் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிக்கவில்லை என்றால் ஏற்படும் அறிகுறிகளை பார்க்கலாம் :மனித உடலானது உடலில் அறுபது சதவீதம் முதல் எழுபது சதவீதம் வரை தண்ணீரால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது

Read more

11 நாட்களுக்கு குடித்தால் 100வயது ஆனாலும் ந ரம்பு அடைப்பு,சுகர் கொலஸ்ட்ரால்,மா ரடைப்பு வாழ்க்கையில் வராது!

பொதுவாக உடலுக்குத் தேவையான ஊட்டச் சத்து கிடைக்கவில்லை என்றால் நரம்புத் தளர்ச்சி ஏற்படுகிறது.இதனால் இக்காலகட்டத்தில் இளைஞர்களுக்கு கூட நரம்புத்தளர்ச்சி பிரச்சினையை சந்திக்கின்றார்கள். குறிப்பாக நரம்புத்தளர்ச்சி ஏற்பட பல

Read more

தூங்கும்போது போர்வையால் கால்களை மூடக்கூடாது.. ஏன் தெரியுமா?

நம்மில் பலரும் இரவு நேரத்தில் தூங்குவதற்கு போராடுவோம். சில நேரங்களில் தூக்கமின்மை என்ற நீண்ட கால தூக்க பிரச்சனையையும் எதிர்கொள்கிறோம். இருப்பினும், இந்த தூக்க பிரச்சனையை எளிதில்

Read more